Polityka prywatności

Polityka prywatności DOGplay

  1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Uczestników kursów i szkoleń, w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez stronę internetową  www.dogplay.pl
  2. Administratorem danych osobowych zgłaszanych przez stronę internetową jest DOGplay Wiktoryna Kolado z siedzibą w Warszawie, ul Ogińskiego 28 m 19, NIP 5242424290, REGON 365858556.
  3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  4. Strona pozyskuje informacje o Uczestnikach kursów i szkoleń i ich zachowaniach        poprzez informacje wprowadzone dobrowolnie w formularzach umieszczonych na stronie internetowej oraz  poprzez gromadzenie plików “cookies”
  5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celach wynikających z ich funkcji np. w celu procesu obsługi zgłoszenia uczestnictwa i udziału w zajęciach organizowanych przez Szkołę DOGplay
  6. Dane osobowe podane przez użytkowników strony internetowej nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Ma ona także prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, co należy zgłosić przesyłając informację drogą emailową na adres: office.dogplay@gmail.com
  8. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności, na skutek rozwoju technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych lub rozwoju strony internetowej.